Strony Partnerów

partner muzeum okregowe nowym saczu
partner muzeum w wygielzowie
partner mdk czechowice dziedzice
partner oravske muzeum
partner liptovskie muzeum
partner muzeum orawski park zubrzyca gorna
partner muzeum tatrzanskie
partner muzeum gorlicach
skansen szymbark

Projekt „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Więcej