Liptovské múzeum v Ružomberku

partner liptovskie muzeum

Liptovské múzeum v Ružomberku jest ważną instytucją kultury o znaczeniu regionalnym, z ponad stuletnią historią, a jego organem założycielskim jest Žilinskie Województwo Samorządowe. Siedziba LMR znajduje się w najczęściej odwiedzanym regionie przygranicznym Słowacji – Liptowie, posiadającym duży potencjał rozwoju w dziedzinie kultury i turystyki. Ze względu na wielkość i charakter swoich zbiorów zaliczane jest do największych muzeów na Słowacji, posiada placówki stałe i czasowe na terenie całego Liptowa, w dwóch należących do niego powiatach. Główną misją Muzeum jest dbanie o dziedzictwo materialne i niematerialne, którym zarządza.

Liptovské múzeum v Ružomberku  jest Partnerem projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku ) 233 782,53 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania podejmowane w ramach projektu:
– stworzenie strefy wypoczynkowo-relaksacyjnej na terenie Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie
– zagospodarowanie terenów i zieleni, zbudowanie ścieżek spacerowych, powstanie małej architektury tj. ogrodzenia, ławeczek, urządzeń rekreacyjnych, oznakowania
– budowa i remont ścieżek, wzbogacenie ich otoczenia w modele sensoryczne oraz tablice informacyjne zawierające opisy przyrody, fotografie
– zbudowanie obiektu wieży widokowej, obiektu jednokondygnacyjnego, nie podpiwniczonego, umożliwiającego podziwianie piękna Tatr Wysokich i przyrody tatrzańskiej.

Wypoczynkowo-relaksacyjna strefa na terenie Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie.
W ramach realizacji projektu zaplanowane jest stworzenie strefy wypoczynkowo-relaksacyjnej na terenie Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie. W projekcie ujęto zbudowanie ścieżki edukacyjnej – “toru tlenowego” oraz strefy wypoczynku w pobliżu istniejącego jeziora. Rozwiązanie to przewiduje połączenie skansenu z końcową stacją – zajezdnią kolejki wąskotorowej. Projekt uwzględnia wymagania grupy docelowej, złożonej z osób ze specjalnymi potrzebami.

W projekcie ujęte zostało:
– zagospodarowanie terenów i zieleni, zbudowanie ścieżek spacerowych, powstanie małej architektury tj. ogrodzenia, ławeczek, urządzeń rekreacyjnych, oznakowania
– budowa i remont ścieżek, wzbogacenie ich otoczenia w modele sensoryczne oraz tablice informacyjne zawierające opisy przyrody, fotografie
– zbudowanie obiektu wieży widokowej (jednokondygnacyjnego, nie podpiwniczonego) umożliwiającego podziwianie piękna Tatr Wysokich i przyrody tatrzańskiej.

Ekspozycje oraz placówki Muzeum Liptowskiego w Ružomberku:
– Muzeum Liptowskie w Ružomberku
– Muzeum Czarny Orzeł w Liptovskim Mikulášu
– Muzeum Etnograficzne Liptovský Hrádok
– Muzeum Wsi Liptowskiej Pribylina
– Zamek Likava
– Muzeum Archeologiczne typu skansenowskiego zabytek kultury narodowej Liptovská Mara – Havránok
– Dom rolnika i zagroda Vlkolínec
– Gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych Ludrová – Kút
– Dom górnika Vyšná Boca
– Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Maša – Liptovský Hrádok

expozicie liptovskeho muzea liptov