Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

mdk logo

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł  projektu:

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący – Wnioskodawca

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/

(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

 

Opis projektu w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:

W ramach projektu „Muzea otwarte” MDK zrealizuje trzy zadania. Pierwszym jest zaprojektowany z uwzględnieniem kontekstów historycznych rozwoju miasta ogród edukacyjno-sensoryczny. Drugim – stworzenie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami strony internetowej będącej bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym projekcie.Zostanie zakupiona aplikacja – system multimedialny z audiodeskrypcją, nowoczesne narzędzie działające na urządzeniach mobilnych i w sieci internet. Pozwoli ona na dostarczenie użytkownikowi informacji o obiekcie i przestrzeni, którą zwiedza w indywidualny sposób. Aplikacja będzie oprowadzała i wspierała zwiedzanie obiektu na miejscu, a także zachęci i pozwoli na wirtualne zwiedzanie ekspozycji wszystkich partnerów projektu na urządzeniu mobilnym lub przez www. Trzecie zadanie to remont pomieszczenia Izby Regionalnej oraz stworzenie nowoczesnej wystawy odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji i ekspozycji zasobów.

 

Okres realizacji projektu:

2018-2020

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Wartość projektu  (w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach) 144 100,70 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od grudnia ub. roku trwają prace w Izbie Regionalnej, gdzie w ramach projektu Muzea Otwarte ma powstać nowa ekspozycja dotycząca rozwoju przemysłu. Obecnie przeprowadzono demontaż starej wystawy oraz wykonano szereg prac remontowych, takich jak odświeżenie ścian, cyklinowanie podłóg, rozbudowę instalacji elektrycznej, montaż nowych drzwi wejściowych. Remontem objęto salę wystawową, przedsionek oraz biuro kustosza. Zakupiono nowe gabloty ekspozycyjne. Powstaje nowa ekspozycja, którą będziemy mogli podziwiać po oficjalnym otwarciu już w maju tego roku podczas Czechowickiej Nocy Kultury.

Ogród edukacyjno-sensoryczny przy Miejskim Domu Kultury – wizualizacje.