Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

mdk logo

Miejski Dom Kultury w Czechowiach-Dziedziach prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Do podstawowych działań MDK należy: wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego; kultywowanie lokalnych tradycji i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o sztuce; prowadzenie Izby Regionalnej i galerii wystaw artystycznych. W Izbie Regionalnej zgromadzono stroje, obrazy, sprzęty domowe, sztandary, liczne dokumenty i książki, przede wszystkim związane z regionem, eksponaty techniczne, etnograficzne. Najbardziej interesujące eksponaty to kobiecy strój cieszyński, sztandary organizacji Czechowic- Dziedzic, stare dokumenty i cenne wydawnictwa ze Śląska Cieszyńskiego, ciekawe eksponaty kultury materialnej.

Miejski Dom Kultury w Czechowiach-Dziedziach jest Partnerem projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 3.176.919,31 €
Wartość projektu (w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach) 144 100,70 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Utworzenie nowej ekspozycji opartej na rozwoju przemysłu w mieście w Izbie Regionalnej
2. Zagospodarowanie terenu na ogród edukacyjno-sensoryczny
3. Utworzenie strony www o projekcie i regionie przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W zakres zrealizowanego Projektu weszły następujące przedsięwzięcia:

Ogród sensoryczny

Ogród edukacyjno-sensoryczny nawiązuje do historii miasta i tradycji przemysłowych Czechowic-Dziedzic, scala kulturę z naturą, uczy poprzez zabawę, integruje i łączy pokolenia.
Znajdują się tu elementy małej architektury tj.: wagony kolejowe, tory, budka dróżnika, rabaty z roślinami, urządzenia muzyczne, tablice informacyjne z tyflografikami. Można posłuchać odgłosów ptaków i owadów, dotknąć faktury ścieżek. Odziaływanie na różne zmysły to główne przesłanie ogrodów sensorycznych.

Strona internetowa

Nowa strona internetowa, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym projekcie. To kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności. Wykonano także aplikację – system multimedialny z audiodeskrypcją. To nowoczesne narzędzie działające na urządzeniach mobilnych. Dostarczy użytkownikowi informacji o obiekcie i przestrzeniach, których bez tej pomocy nie mógłby doświadczyć. Aplikacja wspiera zwiedzanie na miejscu, a także pozwala na wirtualne zwiedzanie ekspozycji wszystkich partnerów projektu.

Izba regionalna

Czechowicka Izba Regionalna mieści się w  Miejskim Domu Kultury. Jej zadania to zbieranie i  zabezpieczanie zabytków lokalnej przeszłości. Eksponaty są udostępniane zwiedzającym i  wykorzystywane w pracy dydaktycznej. Projekt pozwolił na wykonanie remontu. Powstała nowa ekspozycja, której tematem przewodnim są dzieje miasta oraz historia przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem roli dworca Dziedzice.

Spot filmowy

Mobilna aplikacja

Zeskanuj kod QR lub wpisz nazwę mobilnej aplikacji.

Czechowicka Skarbnica

Utworzenie nowej ekspozycji w MDK Czechowice-Dziedzice

Od grudnia ub. roku trwają prace w Izbie Regionalnej, gdzie w ramach projektu Muzea Otwarte ma powstać nowa ekspozycja dotycząca rozwoju przemysłu. Obecnie przeprowadzono demontaż starej wystawy oraz wykonano szereg prac remontowych, takich jak odświeżenie ścian, cyklinowanie podłóg, rozbudowę instalacji elektrycznej, montaż nowych drzwi wejściowych. Remontem objęto salę wystawową, przedsionek oraz biuro kustosza. Zakupiono nowe gabloty ekspozycyjne. Powstaje nowa ekspozycja, którą będziemy mogli podziwiać po oficjalnym otwarciu.

W czechowickiej Izbie Regionalnej trwają prace nad stworzeniem nowej ekspozycji muzealnej. Tematem przewodnim ekspozycji są dzieje miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz historia przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem roli dworca Dziedzice.
Na dzień dzisiejszy przygotowano już część poświęconą najstarszemu czechowickiemu kościołowi pw. św. Katarzyny (m.in drzwi modrzewiowe z kościoła drewnianego z XVIw., serce dzwonu, który został przez Niemców zarekwirowany w czasie II Wojny Światowej, a samo serce ocalało w cudowny sposób, elementy wyposażenia zakrystii, figury Chrystusa Zmartwychwstałego (XVIII w.) oraz św. Jana Nepomucena (z pocz. XX w.).
Przy ekspozycji o kościele św. Katarzyny zamieszczono prace Mariana Okońskiego (malarza z Czechowic-Dziedzic) prezentujące najdawniejsze dzieje naszego miasta.
Jest też gotowa gablota poświęcona pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Czechowice-Dziedzice, mjr Ludwikowi Maciejowi. W zbiorach znajdują się jego odznaczenia z kampanii 1939 roku, za wojnę francuską, odznaczenia angielskie i amerykańskie, jak też RAF-owski mundur , dwie czapki i naszywki “POLAND”. Są też takie ciekawostki jak przedwojenna furażerka, którą nosił w służąc na lotnisku w Krakowie, modlitewnik, odznaka, medal i dyplomy przyznające mu tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta.
Na wystawie prezentowany jest także oryginalny mundur czołgisty z Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Ponadto ustawiono dwa manekiny, na których prezentujemy oryginalne kobiece stroje cieszyńskie oraz XIX kołowrotek. Przygotowano także dwie gabloty, w których są prezentowane wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, prezentujące dzieje miasta i gminy Czechowice- Dziedzice (dotychczas wydano 61 pozycji książkowych).

Trwają dalsze prace nad przygotowaniem nowej ekspozycji w Izbie Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach, realizowanej w ramach projektu “Muzea otwarte”.
Została przygotowana gablota na sztandary, w której znalazły się unikatowe sztandary związane z dziejami miasta. Najciekawsze to sztandar Koła Macierzy Szkolnej z Żebraczy sprzed II wojny światowej, sztandar Ligi Morskiej z lat 30-tych XX wieku oraz sztandar klubu Stal Czechowice.
Przygotowywane są obecnie gabloty tematyczne – strój cieszyński oraz rzemiosło regionu. Przygotowano także małą ekspozycję poświęconą kolei i dworcowi dziedzickiemu.