Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

partner muzeum gorlicach

O MUZEUM

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego. Instytucja składa się z czterech oddziałów: Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach, Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu wraz z cerkwią w Bartnem. Muzeum podejmuje działania mające na celu wypromowanie, utrzymanie i rozwój placówki muzealnej Ziemi Gorlickiej. Misją Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest Partnerem Wiodącym projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”
Projekt w części realizowanej przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów obejmuje przedsięwzięcia podejmowane na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (38-311 Szymbark bn.)

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) 526 096,94 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania podejmowane w ramach projektu:
– realizacja edukacyjnego park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w części niezagospodarowanej skansenu, w tym wykonanie wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych z różnymi naturalnymi podłożami, bramy wejściowej wraz z ogrodzeniem, ekspozycji wraz z eksponatami zagospodarowania terenu poprzez lokalizację urządzeń i elementów edukacyjnych oraz zieleni
– realizacja wystawy „Pogórzanie i Sąsiedzi” – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” w translokowanej stodole, w tym: realizacja scenariusza i aranżacji wystawy oraz pozostałe prace związane z organizacją wystawy, wykonanie ekspozytorów oraz sprzętu wystawienniczego,  wykonanie rekonstrukcji strojów ludowych, zakup manekinów oraz dostosowanie ich do ekspozycji,  audiodeskyrypcja, tablice informacyjne.
– uruchomienie aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS

Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim
Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność programowa poprzez atrakcyjną ofertę kulturalną skierowaną do różnych grup odbiorców oraz  zwiększenie dostępności infrastrukturalnej obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na zewnątrz w formie ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych.
Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim zlokalizowany jest  w części niezagospodarowanej skansenu, tuż obok ścieżki pieszo rowerowej Gorlice – Szymbark.
W parku edukacyjnym znajduje się wiele atrakcyjnych, zrekonstruowanych obiektów, na przykładzie których możemy sobie wyobrazić funkcjonowanie dawnej wsi na pograniczu polsko – słowackim. Jest tu np. wiatrak do mielenia zboża na mąkę, koło wodne, kierat do napędzania maszyn rolniczych, miech kowalski z paleniskiem, maselnica, koło deptakowe.

Park edukacyjny to miejsce gdzie nie tylko można podziwiać, zobaczyć zrekonstruowane obiekty, wiele z nich można poznać poprzez dotyk, słuch, zapach. Park został zaprojektowany w celu edukacji, rekreacji oraz integracji sensorycznej. Projektowane elementy nawiązując do tradycyjnych obiektów ludowych mają za zadanie pomóc i umożliwić wspomaganie terapii integracji sensorycznej poprzez „naukową zabawę”.
Park udostępniany jest dla osób w rożnym wieku, osób odwiedzających indywidualnie i grupowo oraz rodzin, a także osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Spot filmowy

Wystawa „Pogórzanie i Sąsiedzi” – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” w translokowanej stodole.

Celem wystawy jest prezentacja strojów ludowych kilku grup etnograficznych zamieszkujących przygraniczny pas po stronie polskiej i słowackiej. Różnorodne, wielowiekowe kontakty międzygrupowe na pograniczu polsko-słowackim sprzyjały intensywnej wymianie nie tylko dóbr materialnych. W toku wzajemnej wymiany, przenoszone były wzorce i mody. Celem wystawy jest  zainteresowanie zwiedzających zarówno różnorodnością strojów poszczególnych grup etnograficznych pogranicza jak i zaprezentowanie wzajemnych wpływów i zapożyczeń.
Na wystawie zostały zaprezentowane odświętne stroje ludowe następujących grup: po stronie polskiej – Pogórzan, Łemków, Lachów Sądeckich po stronie słowackiej: strój Szaryszan z okolic Bardejova, Rusinów i Spiszaków z terenu Spisza.

VIZUALIZÁCIA VÝSTAVY – predbežný výstavný koncept vyvinutý spoločnosťou WZORRO DESIGN S.C.

Aplikacja „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS

Aplikacja mobilna jest dedykowanym narzędziem umożliwiającym samodzielne zwiedzanie, wykorzystujące technologię GPS, beacon oraz sieć Wi-Fi. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających z niepełnosprawnościami (w szczególności w odniesieniu do osób niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących), a także odbiorców indywidualnych, rodzin z dziećmi. Do skorzystania z niej będzie wystarczał smartfon lub tablet. Dzięki niej będzie można w przystępny i łatwy sposób zwiedzać samodzielnie.

Do wyboru użytkownik ma następujące ścieżki zwiedzania:
– ścieżka dla zwiedzających indywidualnych (w języku polskim, angielskim, słowackim)
– ścieżka rodzinna (w języku polskim)
– dla osób z dysfunkcją wzroku – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie metodą audiodeskrypcji (w języku polskim)
– dla osób z dysfunkcją słuchu – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie w Polskim Języku Migowym

Aplikacja do bezpłatnego pobrania w sklepach internetowych Google Play i AppStore.

Kod QR aplikacji do zeskanowania:

Szymbark

Relacja zdjęciowa z otwarcia wystawy – Szymbark 18 czerwca 2021