Partnerské stránky

partner muzeum okregowe nowym saczu
partner muzeum w wygielzowie
partner mdk czechowice dziedzice
partner oravske muzeum
partner liptovskie muzeum
partner muzeum orawski park zubrzyca gorna
partner muzeum tatrzanskie
partner muzeum gorlicach
skansen szymbark

Projekt pod názvom „Otvorené múzeá – rozširovanie programových možností poľsko-slovenských inštitúcií hraničnej kultúry”

spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 2014 – 2020, prioritná os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti

Viac