Partnerské stránky

partner muzeum okregowe nowym saczu
partner muzeum w wygielzowie
partner mdk czechowice dziedzice
partner oravske muzeum
partner liptovskie muzeum
partner muzeum orawski park zubrzyca gorna
partner muzeum tatrzanskie
partner muzeum gorlicach
skansen szymbark

Projekt s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014-2020, 1. prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Viac