Liptovské múzeum v Ružomberku

partner liptovskie muzeum

Liptovské múzeum v Ružomberku je dôležitou kultúrnou inštitúciou s regionálnym významom a viac ako storočnou históriou. Jeho zriaďovacím orgánom je Žilinský samosprávny kraj. Sídlo liptovského múzea sa nachádza v najnavštevovanejšom pohraničnom regióne Slovenska, na Liptove.  Tento región má veľký rozvojový potenciál v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Vzhľadom na veľkosť a charakter svojich zbierok sa radí medzi najväčšie slovenské múzea. Tvoria ho stále a dočasné oddelenia na území celého Liptova – v oboch okresoch, ktoré k nemu patria. Hlavným poslaním múzea je starostlivosť o hmotné a nehmotné dedičstvo, ktoré spravuje.

Liptovské múzeum v Ružomberku je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018 –  2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota úlohy realizované Liptovským múzeom v Ružomberku : 233 782,53 €

Úroveň spolufinancovania Európskou úniou:
85% oprávnených výdavkov
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity realizované v rámci projektu:
– vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline,
– úprava terénu a zelene, zhotovenie prechádzkových chodníkov, nainštalovanie drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičiek, rekreačných zariadení, značenia,
– zhotovenie a rekonštrukcia chodníkov, osadenie senzorických modelov a náučných tabúľ, ktoré obsahujú opisy prírody a fotografie,
– výstavba objektu rozhľadne, jednopodlažného nepodpivničeného objektu, ktorý umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

Oddychova zóna

Liptovské múzeum v rámci realizácie projektu vybudovalo oddychovú zónu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Ide o vybudovanie chodníkov – prírodný chodník s informačnými tabuľkami o faune Liptova, prístupový, zážitkový a obslužný chodník. V časti chodníkov je umiestnená vstupná brána a prvky drobnej architektúry – lavičky s operadlom, lavičky v tvare listov, ďalej prvky pre poznávanie a hranie určené deťom – vtáčie hniezdo, medvedí brloh, sovie hniezdo, sieťová pyramída, vahadlová hojdačka, cikcak kladina, drevená preliezka, šľapáky s  odtlačkom stopy zvierat, 3D reliéf Vysokých Tatier v kmeni stromu. Dominantou oddychovej zóny je drevená rozhľadňa realizovaná podľa historickej predlohy pôvodnej rozhľadne, ktorá sa nachádzala na vrchu Zapač pri Liptovskom Hrádku.

S výhľadom na tatry

Zámerom je sprístupniť krásu prírodného dedičstva všetkým, ktorí pre akúkoľvek príčinu nemôžu ísť do Vysokých Tatier, najmä osobám so špeciálnymi potrebami. Oddychová zóna je realizovaná bez bariér a s rôznymi pomôckami pre postihnuté osoby (navigácia vo forme obrubníkov, zábradlie z lán, informačné tabuľky v Braillovom písme).
K dispozícii návštevníkov je aj mobilná aplikácia, teda enástroj vo forme multimediálneho systému s audiokomentárom.

Filmový spot

Mobilné aplikácie

Naskenujte QR kód alebo zadajte názov mobilnej aplikácie

Liptovské múzeum v Ružomberku

Oddychovo-relaxačna zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline
V rámci realizácie projektu ide vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V rámci tejto stavby sú naplánované: výstavba prírodného a náučného chodníka – “kyslíkovej dráhy” a oddychovej zóny v blízkosti existujúceho jazera. Navrhnuté riešenie predpokladá prepojenie skanzenu s konečnou stanicou – depom úzkorozchodnej železničky. V projekte sú zohľadnené požiadavky cieľovej skupiny, čiže osôb so špeciálnymi potrebami.

K rozsahu projektu patria:
-úprava okolia a zelene, výstavba prechádzkových chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
-výstavba a rekonštrukcia chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
-výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

Expozície a pracoviská Liptovského múzea v Ružomberku:
– Liptovské múzeum v Ružomberku
– Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
– Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
– Múzeum liptovskej dediny Pribylina
– Hrad Likava
– Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok
– Roľnícky dom a dvor Vlkolínec
– Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút
– Banícky dom Vyšná Boca
– Múzeum baníctva a hutníctva Maša – Liptovský Hrádok

expozicie liptovskeho muzea liptov