Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Nowe LOGO MNPE png

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec je kultúrnou inštitúciou Malopoľského vojvodstva. Múzeum je miestom v náručí prekrásnej prírody kde sa prelína minulosť s prítomnosťou a stopy predkov zanechané v podobe dreveníc z 19. storočia a stredovekých zámockých múrov umožňujú nový pohľad na súčasný život. Prostredníctvom organizácie rôznych podujatí historického a zábavného charakteru či tvorbou dočasných výstav múzeum integruje ľudí v rôznom veku a chráni hmotné a duchové kultúrne dedičstvo vidieka západného Malopoľska, šľachtickej kultúry a stredovekých dejín. Činnosti múzea spočívajú v hromadení a uchovávaní zbierok, vedeckom spracovaní, konzervovaní a sprístupňovaní exponátov. Cieľom vyplývajúcim z poslania tejto inštitúcie je zvýšiť užitočnosť múzea prostredníctvom zintenzívnenia aktivít v oblasti vzdelávania a cestového ruchu či špecifikáciou špecializácie múzea, ktorá je odlíši od ostatných muzeálnych inštitúcií.

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018- 2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota v časti týkajúcej sa Múzea Nadwiślańský etnografický park a zámok Lipowiec- 151 690,74 € €
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvorí 85 % oprávnených výdavkov.

Aktivity realizované v rámci projektu:
1. Založenie náučno-zmyslovej záhrady, ktorá bude spĺňať rekreačnú, prechádzkovú, terapeutickú a náučnú funkciu.
2. Adaptácia existujúceho námestia, vrátane výmeny povrchu a nainštalovania drobnej architektúry.
3. Modernizácia vstupnej zóny vrátane jej vybavenia drobnou architektúrou, zeleňou a umiestnenia informačných tabúľ.
4. Nákup vybavenia pre potreby vzdelávacích workshopov, vrátané AV zariadení.

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vznikázmyslová záhrada

Cieľom záhrady je stimulácia zmyslov a emócií prostredníctvom spoznávania rôznych druhov povrchov, vôní a farieb. Záhrada bude rozdelená do dvoch častí: prvej spojenej s tradíciou a históriou tohto miesta, ktorá bude obsahovať zónu hliny, zónu prútia, zónu rastlín, zónu staviteľstva a druhej, nazývane sférou „vnemov”: vône, zvuky, farby, dotyky.

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vzniká, v rámci projektu „Otvorené múzeá“ zmyslová záhrada poznávaco-náučného charakteru pre deti so zrakovými a sluchovými poruchami a so zdravotným postihnutím

Doteraz bol zhotovený povrch časti námestia z klinkerovej dlažby a dreva, boli nainštalované lavičky. Na námestí bola položená dlažba a bolo nainštalované externé osvetlenie, vrátane svietidiel. Integračné ihrisko bolo vybavené nasledujúcimi zariadeniami: hojdačkou, kolotočom a pieskoviskom. Okrem tohto bol na ihrisku zhotovený tzv. bezpečný povrch. Boli položené aj povrchy chodníkov v senzorickej záhrade a vymurované konštrukcie kvetináčov vo vstupnej časti a podmurovka pod senzorické rastlinné stienky.

Ďalšia fáza stavebných prác – 1.08.2020

Najznámejším objektom v skanzene je pochádzajúca z roku 1730, šľachtická kúria z obce Droginia, ktorá bola rekonštruovaná v rokoch 2002 – 2006 v rámci finančnej spolupráce s Malopoľským vojvodstvom, Ministerstvom kultúry a národného dedičstva a všetkými gminami okresu Chrzanów. Tento objekt je okrem stálej výstavy interiérov typickej poľskej kúrie, určený na konferenčné a koncertné účely a plní aj úlohu administratívnej budovy Múzea – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec.

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozšírilo svoju ponuku aj o amfiteáter s hľadiskom pre 500 osôb a rekreačným zázemím vybaveným grilom a miestom na ohnisko.

Dňa 31. januára 2011 bolo Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozhodnutím Ministerstva kultúry a národného dedičstva zapísané do Štátneho registra múzeí pod číslom 104.